• Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, 05846 Poprad
  Mnoheľova 828, Poprad
 • +421 0527723063
Počet návštev: 13640468

Zverejnené výsledky PS pre technické odbory 


Naši stavbári na stáži v Mělníku

Pätnásť tretiakov našej školy  odboru staviteľstvo vykonáva v dňoch 13.05.2018 – 26.05.2018 povinnú dvojtýždňovú prax na Strednej priemyselnej škole stavebnej v malebnom stredočeskom mestečku Mělník. Dopoludnia sa všetci v škole a učia pracovať v programovej nadstavbe CADCON. Okrem toho sme navštívili aj niektoré dôležité inštitúcie, s ktorými sa stretávame počas každého stavebného konania (stavebný úrad, katastrálny úrad, starosta mesta). V budúcom týždni je plánovaná tlač projektov a rozpočet stavby.

Na všetky tieto aktivity bedlivo dozerajú traja odborníci - mentor Ing. Bc. Višňovský a učiteľky SPŠ Poprad Ing. Mária Flussová a Ing. Danica Hámorová.

Popoludní robíme výlety do okolia, ktoré je teraz na jar skutočne úchvatné. Preskúmali sme mělnické podzemie, boli sme na zámku, chystáme sa do Prahy, na Kokořín, na Máchovo jezero a  Karlštejn. Ale pretože si počasie robí čo chce, ťažko povedať, kam sa všade ešte pozrieme....

Aktuality

 • Tak, a máme predposledný deň stáže za sebou… Cez víkend sme navštívili stovežatú Prahu, kde sme
  zo soboty na nedeľu aj nocovali. Prezreli sme si najpozoruhodnejšie pražské kultúrne pamiatky,
  navštívili sme múzeum voskových figurín a múzeum Karla Zemana, previezli sme sa loďou po Vltave,
  urobili sme nejaké nákupy. Vyskúšali sme si únikovú hru aj motokáry.
  V utorok sme boli v múzeu Škoda v Mladej Boleslavi,
  V škole sme ukončili rozsiahly programový blok Cadcon, dokončujeme rozpočtovanie stavebných
  objektov a dnes sa oboznámime s prácou na katastrálnom úrade. Ešte musíme vytlačiť celú
  dokumentáciu, zbaliť sa a zajtra hurá domov!

 • Tradične v mesiaci máj sa v atletickom areáli Gymnázia Kukučínova uskutočnilo okresné kolo v atletike žiačok a žiakov stredných škôl. Aj v tomto roku si v bežeckých a technických disciplínach boli zmerať sily aj naši študenti. V konkurencii 10 škôl sa naši atléti nestratili a postarali sa o najlepšiu medailovú žatvu v histórii SPŠ. Odniesli si 8 cenných kovov, a to 4 zlaté (3000m, vrh guľou, diaľka, štafeta), 3 strieborné (800m, 100m, guľa) a 1 bronzovú (800m) medailu.

  Víťazi jednotlivých disciplín postúpili na krajské kolo, ktoré sa bude konať 8.6.2018 v Prešove (ZŚ Šmeralova ).

 • Každoročne žiaci umeleckých odborov absolvujú klauzúrne práce, na ktorých majú preukázať svoje odborné znalosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia. Vo fotoalbume si môžete pozrieť priebeh činnosti žiakov II.DA. (Fgá, Sá)

 • Takrto možno parafrázovať slová Mgr. Lenky Fábryovej z Popradského literárneho klubu (PLK), ktorá nás vo februári oslovila, aby sme zaslali literárne práce našich žiakov do súťaže stredných škôl. Priznám sa, v čase vrcholiacich príprav na písomné maturitné skúšky som len ťažko hľadala v sebe sily, aby som presviedčala kolegyne slovenčinárky či hľadala roztrúsených nádejných mladých autorov v našej škole. Ale vyplatilo sa!
  V rámci Noci literatúry, podujatia, ktoré sa konalo 16. mája 2018 a odštartovalo sériu čítania svetových, európskych ako aj slovenských knižných noviniek, nastalo dlho očakávané vyhlásenie výsledkov. Spolu bolo hodnotených 25 prác v obidvoch kategóriách – poézii a próze. V poézii zvíťazila naša študentka Kristína Koreňová z III. PD s básňou Strach a čestné uznanie dostali Veronika Hadzimová (II. DA), Kristián Sadvar (III. SA) a Klaudia Zatkovská (I. SA).
  Podobne víťazný diplom za prózu si zo súťaže odniesla naša úspešná mladá literátka Monika Kolláriková (IV. SA) s prácou Na potulkách mojím domovom. Čestné uznanie bolo udelené aj Martine Pabišovej (IV. PD) a Martinovi Drgalovi (II. EB). Práce víťaziek budú uverejnené na stránkach Popradského literárneho klubu ako aj v novinách Poprad 29. mája 2018, ako informovala pani Fábryová. Keďže PLK spolupracuje aj s časopismi Dotyky a s prílohou novín Matice slovenskej Orol Tatranský, ktoré vychádzajú raz za dva mesiace, ak sa rozhodnú publikovať víťazné prace, bude to pre našu školu ako aj literárne talenty veľká čes

Partneri