SPeŠnet - školský časopis

 • Stredná priemyselná škola
  Mnoheľova 828, Poprad
 • +421 0527723063
 • Vianočné prianie riaditeľa školy

  Prajeme všetkým zamestnancom a študentom

  Strednej priemyselnej školy v Poprade

  pokojné sviatky prežité v kruhu najbližších

  a do nového roku veľa zdravia, šťastia

Súťaže pre žiakov

9. ročníka ZŠ          

 

  nezaspite!!! 


Za krásu slova