SPŠ TV - školská televízia

SPeŠnet - školský časopis

 • Stredná priemyselná škola
  Mnoheľova 828, Poprad
 • +421 0527723063
 • Za krásu slova

  Milí študenti,

  PK SJL vyhlasuje súťaž Za krásu slova. Poslaním tejto tradičnej a hodnotnej súťaže je upevňovanie a rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a prehlbovanie pozitívneho vzťahu mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám.    

  Akcia sa uskutoční 26. 11. 2014 (streda) o 8:00 v MMÚ.

EUROSCOLA -

Reportáž v TV Poprad

Stránka o projekte