_ _

  • Stredná priemyselná škola
    Mnoheľova 828, Poprad
  • +421 0527723063
Počet návštev: 6459154
  • Konzultant spoločnosti HYUNDAI medzi našimi študentmi

    Študenti aplikovanej ekonómie z tried III. SA a  III. SB sa v rámci projektu Skills for the Future dňa 4. 2. 2015 zúčastnili stretnutia s konzultantom p. Samuelom Boskovičom, ktorý zastáva funkciu Marketing Specialist Hyundai Motor Slovakia. Na stretnutí predstavil automobilovú spoločnosť HYUNDAI, jej štruktúru, princípy fungovania, ekonomickú a marketingovú činnosť spoločnosti. Študentov oboznámili s pracovnými požiadavkami a zručnosťami, ktoré  by mal mať budúci manažér v  automobilovom priemysle. Zároveň mal pripravené zaujímavé a podnetné praktické úlohy, ktoré naši chlapci veľmi aktívne riešili.

Najnovšia reportáž

Vyhodnotenie súťaží

pre žiakov ZŠ