• Stredná priemyselná škola
    Mnoheľova 828, Poprad
  • +421 0527723063
Počet návštev: 7123383
  • Pre budúcich prvákov, ktorí si zakúpili ISIC

    Preukaz ISIC si môžete prevziať v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 11:30 hod. na sekretariáte školy (prípadne na ekonomickom oddelení). V období prázdnin platia s kartou ISIC zľavy na nákupy. Cestovné zľavy budú platné až od septembra.


Najnovšia reportáž

50. výročie školy